INFO

Klik og læs mere om de enkelte emner.

Undervisningen

Der undervises ca. 10 timer ugentligt 2-3 dage om ugen.

Du må som et minimum regne med ca. en times daglig forberedelse til bifagene og ca. to timer til dit hovedfag.

Det er derfor ikke muligt at passe et fuldtidsarbejde ved siden af MGK. Det kræver en meget stor arbejdsindsats at gå i gymnasiet samtidig med MGK.

Undervisningen foregår som solotimer i hovedfag og bifagsklaver, og i mindre hold i de øvrige bifag.

En MGK-elevs uge vil bl.a. indeholde undervisning i hovedinstrumentet: instrument, sang, komposition og sangskrivning samt bifagsklaver, SSB, teori og hørelære, musikkundskab og sammenspil, kor og kammermusik.

Visse fag er gennemgående for alle studerende, mens andre er afhængig af hvilken linje du går på.

Koncerter er en vigtig del af MGK-studiet. Eleverne er derfor forpligtet til at medvirke ved alle koncerter, som arrangeres af MGK.

Der er fælles workshops og projekter på tværs af de tre skoler i MGK Hovedstaden, placeret i weekender eller i en af skoleårets 4 projektuger.

Der kan også forekomme rejser og landsstævner for MGK- studerende.

I planlægningen af undervisningen tages der vidstrakte individuelle hensyn. Vi er altid åbne for ønsker og forslag.

Hvert kursus år afsluttes med årsprøver med eksterne censorer. Et tilfredsstillende resultat er en forudsætning for at fortsætte på kurset.

Undervisningens struktur

Klik her for at downloade undervisningens struktur

Klassisk linje (instrumentalister)

Tallene er minutter pr. uge

Fag 1. år 2. år
3. år
Bemærkninger
Hovedfag 60 60 60  
Hørelære/Teori 90 90 90 Holdundervisning
Bifagsklaver 30 30 30 Andet tilbud for pianister og guitarister se *
SSB 60 60    
Kammermusik   60 60 evt. kompensation for elever, som har andet sammenspil
Klaverakkompag-
nement til hovedinstrumentet
15 15 15 Kun for strygere, blæsere (evt. slagtøj)
Musikkundskab 120 120 120 Tilbudsfag
Kor (rytmisk/klassisk) 90 90 90 Tilbudsfag
Valgfag     Ca. 60 Mindst et fag skal vælges
1 projektuge årligt, barokprojekt  60 60 60 Obligatorisk deltagelse for barokinstrumenter= 30 timer
3 projektuger årligt        

Tilbudsfag = ikke obligatorisk men med bindende tilmelding
Valgfag = Obligatorisk at vælge mindst 1 fag

*Pianister kan vælge mellem:

 1. Akkompagnement for pianister (hvor de er akkompagnatører)
 2. Rytmisk klaver
 3. Brugsklaver

*Guitarister kan vælge imellem:

 1. Akkompagnement for guitarister (hvor de er akkompagnatører)
 2. klaver som bifag
 3. generalbas (arrangement af stemmer)

Eksempler på valgfag:

 1. SSB
 2. Klassisk Kor/Ensembleledelse
 3. Musikpædagogik
 4. Klassisk Arrangement/Komposition
 5. Valgfag fra den rytmiske pakke

 

Klassisk linje (sangere)

Tallene er minutter pr. uge

Fag 1. år 2. år
3. år
Bemærkninger
Hovedfag 60 60 60  
Hørelære/Teori 90 90 90 Holdundervisning
Bifagsklaver 30 30 30  
Ensemblesang 60 60 60 Ikke skemalagt, men projektbaseret 1 gang om året = 30 timer
Operaprojekt 60 60 60 Ikke skemalagt, men projektbaseret 1 gang om året = 30 timer
SSB 60 60    
Drama   60    
Akkompagnement 15 15 15  
Musikkundskab 120 120 120 Tilbudsfag
Kor (rytmisk/klassisk) 90 90 90 Tilbudsfag
Valgfag     Ca. 60 Mindst et fag skal vælges
4 projektuger årligt       Ensemblesang + operaprojekt ligger i 2 af disse uger.

Tilbudsfag = ikke obligatorisk men med bindende tilmelding
Valgfag = Obligatorisk at vælge mindst 1 fag

Eksempler på valgfag:

 1. SSB
 2. Kammermusik
 3. Drama
 4. Kor/Ensembleledelse
 5. Musikpædagogik
 6. Arrangement
 7. Valgfag fra den rytmiske tilbudspakke

 

Klassisk linje (Komposition)

Tallene er minutter pr. uge

Fag 1. år
2. år
3. år
Bemærkninger
Hovedfag 60 60 60 Individuel vejledning
Hørelære/Teori 90 90 90 Holdundervisning
Bifagsklaver 45 45 45  
Komposition,
Analyse, 3-stemming polyfon, instrumentation
240 240 240 Holdundervisning
SSB 60 60    
Musikkundskab 120 120 120 Tilbudsfag
Kor (rytmisk/klassisk) 90 90 90 Tilbudsfag
Valgfag     Ca. 60 Mindst et fag skal vælges
4 projektuger årligt         

Tilbudsfag = ikke obligatorisk men med bindende tilmelding
Valgfag = Obligatorisk at vælge mindst 1 fag

Skemalagt valgfag med følgende muligheder:
1. SSB
2. Drama
3. Tekstforståelse, billedanalyse, Manuskript, libretto (arbejdstitel)
4. Kor/Ensembleledelse
5. Musikpædagogik
6. Valgfag fra den rytmiske tilbudspakke

 

Sangskrivning – produktion

Tallene er minutter pr. uge

Fag 1. år
2. år
3. år
Bemærkninger
Hovedfag, Sangskrivning 120 120   Holdundervisning
Produktion 120 120   Holdundervisning (fællesfag for 1. og 2. årgang)
Individuel Vejledning 10
timer/år
10
timer/år
30
timer/år
 
Hørelære/Teori 120 120 120  
Bifagsklaver 30      
SSB 60 60    
Valgfag   30 30* * På 3. år kan hovedfag også vælges.
Årgangsfag  90
KUA
(Kunstnerisk udviklings-
arbejde)
14 timer/år
projekthold
60
Fælleshold for alle 3. års elever
2 år: eksternt projekt.
Kor (rytmisk/klassisk) 90 90 90 Tilbudsfag
Projektbaseret sammenspil
(MGK live)
90 90 * Koncerter, optagelsesprøver m.m.
*3 år tilbudsfag.
Projektvejledning      10 timer/år  
4 projektuger årligt         

Tilbudsfag = ikke obligatorisk men med bindende tilmelding
Valgfag = Obligatorisk at vælge mindst 1 fag

Skemalagt valgfag med følgende muligheder:

 1. Klaver
 2. Vokal
 3. Guitar
 4. Bas
 5. Trommer
 6. Produktion

Man kan evt. sammensætte en pakke med 2 valgfag som roteres i løbet af året.

 

Rytmisk linje

Tallene er minutter pr. uge

Fag 1. år
2. år
3. år
Bemærkninger
Hovedfag 60 60    
Hovedfag projekt     60 Hovedfag projekt 30 uger
Bifagsklaver 30 30    
Valgfrit bifag     30  
Hørelære/Teori og komposition 120 120 120 Holdundervisning
Sammenspil 120 120 120 Holdundervisning
SSB 60 60   Tilbudsfag 3. år
Årgangsfag 60 60 60

1. årgang = musikkundskab 2. årgang= Valgfag

3. årgang= Projektsparring på hold med 3. års elever

Kor (rytmisk/klassisk) 90 90 90 Tilbudsfag
Projektvejledning     10 timer/
år
 
4 projektuger årligt        

Tilbudsfag = ikke obligatorisk men med bindende tilmelding (Kan være kor m.m.)
Valgfag = Obligatorisk at vælge mindst 1 fag fra tilbudskatalog.

Valgfrit bifag, 3. år:

 1. Klaver
 2. Sang
 3. bi-instrument:
 4. Kor/ensembleledelse

Eksempler på Valgfag på 2. årgang (man vælger 2 valgfag á 14 uger):

 1. Musikpædagogik
 2. Arrangement
 3. Musikproduktion
 4. Sangskrivning
 5. Valgfag fra den klassiske pakke

 

 

Fremmøde

Der er mødepligt til alle MGK-fag.

Man må max have 20% fravær i hvert enkelt fag. Det vil sige, at man som MGK-elev skal have 80% fremmøde i alle fag.

Planlagt fravær skal altid godkendes på forhånd af faglæreren. Ved tvivl ligeledes af MGK-lederen.

Ved sygdom skal faglæreren informeres rettidigt – så læreren kan nå at lave eventuelle justeringer i sin undervisning.

Udeblivelse fra undervisning uden godkendelse eller manglende rettidig sygemelding, vil føre til en samtale.

Ligeledes vil en overskridelse af fraværsprocenten føre til en samtale og kan i yderste konsekvens betyde, at undervisningsforløbet afbrydes.

Længerevarende sygdom skal dokumenteres med lægeattest.

Undervisere

Lærerne på MGK er professionelle musikere og undervisere med virke i det københavnske musikliv, mange med tilknytning til Rytmisk Musikkonservatorium eller det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Vi har et fast lærerkorps, og vi vil forsøge at lave det bedst mulige match mellem hovedfagslærer og MGK-elev.

I afdeling København underviser følgende lærere:

Bifagsklaver: Holger Hye-Knudsen, Rasmus Ehlers, Bella Zapolski, Sascha Nedergaard, Anne-Marie Lipsonen, Kirsten Karlshøj

SSB: Thomas Metcalf

Sammenspil: Bjørn Heebøll, Erik Ørum Von Spreckelsen, Holger Hye-Knudsen

Kor/stemmetræning: Christian Tophøj Buur

Musikkundskab: Holger Hye-Knudsen

Hørelære/teori: Flemming Friis, Erik Ørum Von Spreckelsen, Holger Hye-Knudsen

Hovedfag klassisk linje:

Kontrabas: Merherban Gillett

Harpe: Helen Davies

Klaver: Søren Pedersen, Bella Zapolski, Sascha Nedergaard:

Blokfløjte: Pernille Petersen

Saxofon: Jeanete Balland, Stefan Baur

Guitar: Niklas Johansen, Per Pålsson

Accordeon: Adam Ørvad

Slagtøj: Gert Mortensen, Fredrik Engdahl, Per Jensen

Tværfløjte: Pia Kaufmanas, Kerstin Thiele, Tine Kalshøj-Andersen

Obo: Sven Buller, Joakim Dam Thomsen

Klarinet: Søren Elbo, Anna Klett

Fagot: Sebastian Stevensson, Magnus Koch Jensen

Horn: Henning Hansen

Trompet: Jonas Wiik, Dorthe Zielke, Jeppe Lindberg Nielsen

Basun: Kasper Thaarup, Christian Schmiedescamp

Tuba: Christian Bay, Thomas Roisland

Violin: Helge Slaatto, Alexandre Zapolski, Bodil Rørbech

Bratsch: Astrid Christensen, Stine Hasbirk

Cello: Mathias Beyer Karlshøj, Ingemar Brantelid, Carl-Oscar Østerlind

Hovedfag Rytmisk linje:

Guitar: Per Gade, Jesper Agesen, Johannes Larsen, Søren Heller

Bas: Klavs Hovman, Peter Buch, Pernille Skipper

Trommer: Bjørn Heebøll, Frederik Håkonssen, Henrik Engqvist

Klaver: Rasmus Ehlers, Thomas Walbum, Makiko Hirabayashi

Cello: Nils Bo Davidsen, Alexander Kraglund

Trompet: Flemming Agerskov

Saxofon: Simon Thorsen

Sang: Nana Fagerberg Ranten, Sophie Ziedoy, Anne Kierulff

I afdeling Helsingør underviser følgende lærere:

Bifagsklaver: Makiko Hirabayashi, Thomas Walbum

SSB: Thomas Steen Hansen

Sammenspil: Anders Banke, Simon Thorsen, Thomas Walbum, Anne Kierulff

Hovedfag Rytmisk linje:

Guitar: Jesper Agesen, Johannes Larsen, Mikkel Ploug

Klaver: Makiko Hirabayashi, Thomas Walbum, Peter Rosendahl

Klarinet: Anders Banke

Bas: Eva Skipper

Sang: Anne Kierulff

Saxofon: Anders Banke

Trommer: Henrik Engqvist

Trombone: Steen Hansen

Trompet: Flemming Agerskov

I afdeling Frederiksberg underviser følgende lærere:

Klassisk linje:

Bifagsklaver: Solveig Nielsen, Wenke Möbius

Hørelære/teori: Mattias Branner

SSB: Thomas Metcalf

Musikkundskab: Balder Neergaard

Hovedfag klassisk linje:

Sang: Jan Lund, Hanna Hjort, Helene Gjerris, Michael Lindberg,

Komposition: Daniel Fladmose, Martin Stauning

Produktionslinje:

Hørelære/teori: Anders Banke, Mark Solborg

SSB: Thomas Metcalf

Bifagsklaver: Niels H. Wissum

Musikalsk udvikling/ musikkundskab: Christina Dahl

Produktion: Anders Stig Møller, Caspar Hesselager

Hovedfag Produktionslinje:

Sangskrivning: Hannah Schneider

Aktiviteter

Udover den ugentlige undervisning – og selvfølgelig koncerterne – er der mange spændende undervisningsaktiviteter, der giver nye vinkler på ens arbejde med musikken.
Nogle aktiviteter foregår på den enkelte linje, mens andre er fælles for alle på MGK Hovedstaden.

Eksempler på aktiviteter:

Rytmisk samarbejdsprojekt er et projekt for viderekomne elever med vejledning af markante instruktører fra den Københavnske musikscene. Projektet afsluttet med koncerter på Sjælland og i København.

Klassisk sang – kursusweekender. Ensemblesang og operaprojekter er samlet i weekender. Der vil være koncerter i Hovedstadsområdet.

Masterclass for klassiske sangere hvor der arbejdes intenst sammen med en markant underviser fra det danske musikliv.

Masterclass for komponister. Her arbejdes med forskellige musikere og komponister i masterclassform, der introducerer og arbejder med specifikke emner relateret til faget.

Samarbejde med ensemble/musikere. Her får komponisterne afprøvet deres tanker og idéer på musikere samt en mulighed for at få spillet deres værker.

Barokprojektet. Her arbejdes der sammen med Concerto Copenhagen og elever fra andre MGK- centre.
Der afsluttes med koncerter flere steder i København.

Fællestimer og caféaftener. Der arrangeres regelmæssige klassiske fællestimer og åben rytmisk scene og jams på tværs af de tre skoler.

Rammeaftale, årsrapport

Her er Rammeaftalen 2020-2025 med Statens Kunstfond (klik her)

Her er Koordinationsudvalgets Årsrapport 2022 (klik her)
Her er Koordinationsudvalgets Årsrapport 2021 (klik her)
Her er Koordinationsudvalgets Årsrapport 2020 (klik her)

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside (klik her)

Hvad er MGK

MGK er en forkortelse af Musikalsk Grundkursus.

Det er et intensivt 3-årigt, musikalsk undervisningsforløb som bl.a. forbereder dig til optagelsesprøven på musikkonservatorierne.

MGK har to sideordnede formål:

 • At uddanne musikere, som kan stimulere det lokale musikmiljø.
 • At forberede til optagelsesprøve på en videregående musikuddannelse.

MGK kan søges af alle mellem 14 og 25 år. For at blive optaget skal ansøgeren bestå en optagelsesprøve.

MGK er et statsfinansieret kursus og dermed gratis. Det er desværre ikke SU berettiget.

Der er ikke noget bopælskriterium.

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Kan man låne en kontrabas?

Ja, det kan man. Man kan leje strygere og blæsere gennem Instrumentfonden.

Hvad står SSB for?

Det står for Sang, Spil og Bevægelse. Det er et støttefag ligesom hørelære og teori, der kan understøtte din musikalitet og instrumentale formåen.
Det er et holdfag.
Vi arbejder med rytmer i alle afskygninger.
Vi bruger fødder, hænder, stemmen & hoved.
Fysisk, koordinationsøvelser med hele kroppen,
Auditivt, analyse & diktat.
Visuelt, nodelæsnig og mønster genkendelse.
Vi bruger aktivt imitation og improvisation til indlæring og inspiration.

Går man på samme hold hele sin MGK- tid?

Nej, det gør man ikke. Der laves nye hold hvert år.

Ligger ferier samme sted som andre skoler?

Ja, det gør de i store træk. Man får en årsplan med undervisning og ferier ved start af undervisningsåret.

Hvad er en sæson?

En sæson er fra august til juni.

Hvor mange uger er hovedfagsundervisning og bifagsundervisning?

Der undervises 30 uger i hovedfag og 28 uger i bifagene.

Hvor lang skal den motiverede ansøgning på produktionslinjen være?

Den behøver ikke at være lang. Hellere kort og præcis. Hvorfor søger du MGK? Hvad er dine planer/drømme, Hvad brænder du for mm.

Kan man søge produktionslinjen, hvis man har mere erfaring med produktion end sangskrivning og omvendt?

Ja det kan man.

Er live-optræden og koncerter en del af MGK?

Ja, koncerter og live-optræden er en stor del af de 3 MGK år.

Hvordan med at låne øvelokaler på skolen?

Der er øvelokaler, som MGK-eleverne kan booke. Men der er mange om få lokaler + der er musikskoleundervisning om eftermiddagen. Hvis man har mulighed for at øve andre steder, er det godt.

Hvordan med transportudgifter?

Da MGK desværre ikke er SU berettiget, kan man heller ikke få studiekort hos DSB.

Informationsmøde

Vi holdet et online-informationsmøde torsdag d. 18. januar 2024 kl. 17:00-18:00.
Klik her for at deltage i mødet