Læs mere om de tre MGK-linjer

Klassisk linje

Rytmisk linje

Produktionslinje

Klassisk linje

Hovedfaget på klassisk linje er enten et instrument eller sang.

(Bemærk at klassisk komposition hører under Produktion).

Igennem dit hovedinstrument/sang arbejdes med fortolkning af både ny og ældre klassisk musik, der som regel er nedskrevet og fortolkes gennem noder, også kaldet interpretationsmusik, med et særligt fokus på udtryk, klang og teknik. 

Udover undervisning i hovedinstrument/sang undervises der ugentligt i:

 • Hørelære
 • Musikkundskab
 • SSB (sang, spil og bevægelse)
 • Klaver
 • Akkompagnement (for sangere)

Undervisningen på MGK udgøres for klassisk linje af den ugentlige skemalagte undervisning samt kammermusik, ensemblesang, masterclasses, kompositionsseminarer, stævner og koncertprojekter. Derfor vil der være uger med mere undervisning samt weekender, hvor du skal deltage i MGK aktiviteter. 

Der er mødepligt til alle aktiviteter på MGK. 

Trivsel
Vi vægter fællesskab, tryghed og gode relationer på MGK Hovedstaden højt – også på tværs af linjerne.  Det gør vi gennem blandt andet fælles aktiviteter og arrangementer og vores elevråd, der også er dit talerør på MGK Hovedstaden. 

Rytmisk linje

Hovedfaget på rytmisk linje er enten et instrument eller sang.

(Bemærk at klassisk komposition hører under Produktion).

På Rytmisk linje beskæftiger vi os med alt indenfor genrebetegnelsen rytmisk musik, herunder også folkemusik og ethno, med et særligt fokus på improvisation og musikskabelse. 

Udover undervisning i hovedinstrument/sang undervises der ugentligt i:

 • Hørelære
 • Sammenspil/ensemble
 • Musikkundskab
 • SSB (sang, spil og bevægelse)
 • Klaver

Undervisningen på MGK udgøres af den ugentlige skemalagte undervisning samt masterclasses, stævner og koncertprojekter. Derfor vil der være uger med mere undervisning samt weekender, hvor du skal deltage i MGK aktiviteter. 

Der er mødepligt til alle aktiviteter på MGK. 

Trivsel
Vi vægter fællesskab, tryghed og gode relationer på MGK Hovedstaden højt – også på tværs af linjerne.  Det gør vi gennem blandt andet fælles aktiviteter og arrangementer og vores elevråd, der også er dit talerør på MGK Hovedstaden. 

Produktionslinje

Klassisk Komposition

På klassisk komposition er hovedfokus på tre vigtige ben i komposition:

 • Teoretiske ugentlige studier
 • Kreativitet og æstetisk filosofi
 • Koncertopførelser

Gennem holdtimerne og projekterne skabes et stærkt socialt sammenhold i det enspænderfag, det ellers kan være.

Udover undervisning i hovedfag undervises der ugentligt i:

 • Kontrapunkt og instrumentationslære
 • Hørelære
 • SSB (sang, spil og bevægelse)
 • Klaver
 • Musikkundskab

Der er mødepligt til alle aktiviteter på MGK. 

I Kontrapunkt er udgangspunktet, at din evne til at balancere samklang og linie stimuleres. På den måde er målet vigtigere end midlet, og den kontrapunktiske skole tilpasses dit standpunkt, ofte omfattende Fux-skolen og Bach-stil.

I Instrumentation imiterer vi komponister fra Haydn og frem i musikhistorien for at få indgående føling med instrumentudviklingen og orkesterlitteraturen.

Et treårigt MGK-forløb i komposition vil som udgangspunkt dække Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Mahler og senere komponisters instrumentationsstil. Vi går sideløbende ned i nyere notation fra fx Darmstadt-komponisterne.

 

Sangskrivning/Produktion

På denne linje er hovedfaget en kombination af både sangskrivning og produktion som udgangspunkt for dit arbejde med musikskabelse og komposition. Undervisningen er holdbaseret.

I faget sangskrivning arbejder vi kollektivt henimod hver sit særlige udtryk og kompositoriske kerne. Faget indeholder et kontinuerligt arbejde med håndværksmæssige færdigheder såsom tekst, melodisk konstruktion, akkordprogressioner, instrumentering, arrangement og produktionsmæssige virkemidler. Hovedfagsundervisningen foregår i mindre hold.

I faget produktion går det tekniske og kunstneriske hånd i hånd i det, der grundlæggende er en søgen efter æstetik i lyd. Timerne afholdes på storhold på tværs af årgange og består bl.a. af forelæsninger, musik-samarbejder, musikanalyse og hjemmearbejde med udgangspunkt i de konkrete emner, vi arbejder med.

Der er ingen indledende krav til tekniske færdigheder, men det er nødvendigt og det forventes, at du har en bærbar computer med en fuldt funktionel DAW (som fx Logic, Ableton, Cubase, ProTools el.) som danner fundament for undervisningen.

Udover undervisning i hovedfag undervises der ugentligt i:

 • Hørelære
 • Rytmisk live (performance/live-fremførsel/sammenspil)
 • Musikkundskab
 • SSB (sang, dans og spil)
 • Klaver

Undervisningen på MGK udgøres af den skemalagte undervisning samt stævner, artistbesøg og koncertprojekter. Derudover vil en del af undervisningen foregå i projektform med mere undervisning i nogle uger.

Der er mødepligt til alle aktiviteter på MGK. 

Trivsel
Vi vægter fællesskab, tryghed og gode relationer på MGK Hovedstaden højt – også på tværs af linjerne. Det gør vi gennem blandt andet fælles aktiviteter og arrangementer og vores elevråd, der også er dit talerør på MGK Hovedstaden.