Optagelsesprøven

Hvordan bliver man optaget på MGK?

 • Efter din tilmelding bliver du indkaldt til en optagelsesprøve.
 • Antallet af ansøgere, som har bestået optagelsesprøven, er typisk en del højere end antallet af pladser. Derfor træffer MGK Hovedstaden beslutning om optag af nye elever primært på baggrund af prøvens faglige vurdering, og ud fra hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov mm.
 • Du vil blive vurderet ud fra et skøn, om du på 3 år vil kunne opnå et niveau til at bestå en optagelsesprøve på et dansk musikkonservatorium.
 • Hvis du vurderes egnet til optagelse, men ikke er blevet tilbudt en plads på MGK Hovedstaden, kommer du på en landsdækkende venteliste.

Hvor og hvornår ligger prøverne?

 • Prøverne ligger i uge uge 11, 12, 14, 15 i 2024.
 • Prøverne vil foregå på en af de tre afdelinger:
  • Musikhøjskolen på Frederiksberg
  • Helsingør Musikskole
  • Københavns Musikskole

Hvad sker der til prøverne?

 • Du skal være forberedt på et koncentreret prøveforløb med en varighed på ca. 15 min. i alt, men kan dog forkortes efter censorernes skøn.
 • Til prøven vil der som minimum være en fagcensor, en ekstern censor og en prøveleder til stede.
 • Der gives karakter efter 7-trinskalaen.
 • Læs mere om de specifikke optagelseskrav på linket til de tre linjer herunder.

Hvad sker der efter prøverne?

 • Når alle prøver har været afviklet, bliver ansøgerne vurderet, og der tages en beslutning om hvilke elever, der skal optages.
 • Du vil få besked pr. mail omkring 1. maj, om du er optaget eller ej.

Tilmelding

Senest 1. februar 2024

Selve prøven

Klik på den enkelte linje og læs mere:

Klassisk linje

Prøve i dit hovedinstrument

 • Du skal som minimum spille eller synge to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som kammermusik eller med akkompagnement.
 • Ansøgeren skal selv medbringe akkompagnatør eller medspillere.
 • Der må ikke benyttes bånd, sequencer eller computer som akkompagnement.
 • Samlet varighed ca. 6 minutter.

Prøve i almene bifag

 • Du bliver testet i skalaspil med op til 3 fortegn. Endvidere prøves i lettere Prima Vista spil/sang.

 • Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og eftersynge enkle melodistumper, som vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Samtale

 • Efter censorernes votering er der en kort samtale, hvor prøvelederen orienterer om prøvens resultat.
Rytmisk linje

Prøve i dit hovedinstrument

 • Til prøven i hovedinstrument/sang udføres to stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil.
 • Ansøgeren skal selv medbringe akkompagnatør eller medspillere.
 • Der må ikke benyttes bånd, sequencer eller computer som akkompagnement.
 • Prøven til den rytmiske linje skal indeholde improvisation.
 • Samlet varighed ca. 6 minutter.

Prøve i almene bifag

 • Sangere og instrumentalister prøves i lettere prima vista.
 • Der prøves i gehørsimprovisation, hvor du spiller/synger til en akkordrundgang.
 • Du skal gengive rytmer, som klappes for dig samt eftersynge melodilinjer, som spilles på klaver..

Samtale

 • Efter censorernes votering er der en kort samtale, hvor prøvelederen orienterer om prøvens resultat.
Produktionslinje

Inden prøven

 • Efter tilmeldingsfristens udløb får du tilsendt et link, hvor du skal uploade to indspillede numre, evt. sangtekst (og evt. node), et CV (herunder lidt om din erfaring indenfor lydteknik/produktion/sangskrivning), og til sidst en begrundet ansøgning. En begrundet ansøgning er en beskrivelse af, hvad du har af overvejelser om den musik, du har sendt ind, hvorfor du synes, MGK er det rigtige for dig samt eventuelt, hvad du gerne vil fordybe dig i på MGK. Der er ikke krav om en bestemt længde.
 • Der stilles ingen genremæssige krav. Udtryk din indenfor de stilarter, du er mest tryg ved.
 • 14 dage før din prøve vil du modtage en stillet opgave eksempelvis et tema eller et ”benspænd”, som du skal tage udgangspunkt i en ny egenproduktion.
 • Samlet varighed ca. 6 minutter.

Prøven

 • Den første del af prøven vil være en afspilning af den stillede opgave, som censorpanel og ansøger lytter til i fællesskab. Produktionen må max. være 3-4 min.
 • Til prøven lægges der vægt på den efterfølgende samtale, hvor der vil blive spurgt ind til dine overvejelser og valg af metoder i forhold til de indsendte numre samt den stillede opgave.

Prøve i almene bifag

 • Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og eftersynge enkle melodistumper, som vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Efter votering

 • Efter censorernes votering er der en kort samtale, hvor prøvelederen orienterer om prøvens resultat.